Home » Sinop Merkez: Sinop Merkez Belde Ve K Yleri, Alas K , Sinop, G Ller, Sinop, Kabal , Sinop, Erikli, Sinop, Sazl , Sinop, Tangal, Sino by Books LLC
Sinop Merkez: Sinop Merkez Belde Ve K Yleri, Alas K , Sinop, G Ller, Sinop, Kabal , Sinop, Erikli, Sinop, Sazl , Sinop, Tangal, Sino Books LLC

Sinop Merkez: Sinop Merkez Belde Ve K Yleri, Alas K , Sinop, G Ller, Sinop, Kabal , Sinop, Erikli, Sinop, Sazl , Sinop, Tangal, Sino

Books LLC

Published August 8th 2011
ISBN : 9781232934561
Paperback
28 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 27. B l mler: Sinop merkez belde ve k yleri, Alas k, Sinop, G ller, Sinop, Kabal, Sinop, Erikli, Sinop, Sazl, Sinop, Tangal, Sinop, Eymir, Sinop, Fidanl k, Sinop, Avdan, Sinop, T ng ro lu, Sinop, Akba, Sinop, O uzeli,MoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 27. B l mler: Sinop merkez belde ve k yleri, Alas k, Sinop, G ller, Sinop, Kabal, Sinop, Erikli, Sinop, Sazl, Sinop, Tangal, Sinop, Eymir, Sinop, Fidanl k, Sinop, Avdan, Sinop, T ng ro lu, Sinop, Akba, Sinop, O uzeli, Sinop, Kiren ukuru, Sinop, Sar kum, Sinop, Taypakl, Sinop, Merto lu, Sinop, Dizdaro lu, Sinop, Melek ah, Sinop, Ahmetyeri, Sinop, Sinecan, Sinop, G ll, Sinop, Boztepe Burnu, Bostanc l, Sinop, Uzung rgen, Sinop, Yal k y, Sinop, obanlar, Sinop, Dibekli, Sinop, Hac o lu, Sinop, Osmaniye, Sinop, iftlikk y, Sinop, K l l, Sinop, Orduk y, Sinop, Ta manl, Sinop, Demircik y, Sinop, Lala, Sinop, Bekta a a, Sinop, Karap nar, Sinop, Kozcu az, Sinop, aml o lu, Sinop, Alo lu, Sinop, Korucuk, Sinop, Akliman, Sinop, Nisik y, Sinop, Alaattin Keykubat Camii, Sinop, Kurtkuyusu, Sinop. Al nt: Sinop Armas Sinop (Hitit e: Sinuwa, Yunanca: /Sinope), T rkiye Cumhuriyetinin Karadeniz B lgesinin orta kesiminde bulunan Sinop ilinin merkezi olan ehirdir. Karadeniz k y s nda, Boztepe Burnunun karayla birle me noktas nda yer al r. Sinop Kalesi, tarihi ve turizm a s ndan kentin en ilgin yeridir. Kentin n fusu yakla k 38.000dir. Sinop- Anadolunun kuzey y nde u noktas olan nceburuna do u y nde ba lanan Boztepe Burnu berzah nda bir kale- ehir olarak kurulmu ve tarih boyunca do u y nde geli mi tir. Tarih boyunca kale d na pek ta mayan ehir bir liman kenti zelli i ta r. Berzah n kuzeydo usundaki d liman f rt nalara a k oldu u ve denizcilik bak m ndan kullan l say lmad halde, Antik a da daha ok bu liman n kullan ld bilinir. Zamanla kum dolan ve kullan lamaz hale gelen bu liman berzan n g ney-do usundaki i limana ayn d nemde bir kanal ba lard . Bu kanal, B y k Sel uklu mparatorlu u d neminde kapat lm t r. imdi ise tekrar b yle bir kanal a mak i in projeler y r t lmektedir. klim zelliklerinin i i e ge ti i bir ehirdir Sinop. Mevsimler aras s cakl k farklar ok b y k de ildir. S rekli esen r z...