Home » Съветска фантастика by Любен Дилов
Съветска фантастика Любен Дилов

Съветска фантастика

Любен Дилов

Published 1980
ISBN :
Paperback
464 pages
Enter the sum

 About the Book 

СъдържаниеФантастика и хуманизъм – Огнян Сапарев (предговор) – стр.5Богатирската симфония – Хенрих Алтов [Богарырская симфония // Генрих Альтов] (прев. Марко Марков) – стр.11Невидимата светлина – Александър Беляев [Невидимый свет // АлександрMoreСъдържаниеФантастика и хуманизъм – Огнян Сапарев (предговор) – стр.5Богатирската симфония – Хенрих Алтов [Богарырская симфония // Генрих Альтов] (прев. Марко Марков) – стр.11Невидимата светлина – Александър Беляев [Невидимый свет // Александр Беляев] (прев. Здравка Петрова) – стр.29Принципът на неопределеността – Дмитрий Биленкин [Принцип неопределенности // Дмитрий Биленкин] (прев. Цвета Пеева) – стр.45Място в паметта – Дмитрий Биленкин [Место в памяти // Дмитрий Биленкин] (прев. Атанас Петков) – стр.64Може ли да се обади Нина? – Кир Буличов [Можно попросить Нину? // Кир Булычев] (прев. Атанас Петков) – стр.67Бягство – Иля Варшавски [Побег // Илья Варшавский] (прев. Атанас Петков) – стр.82На острова – Иля Варшавски [В атолле // Илья Варшавский] (прев. Марко Марков) – стр.96Полигон – Север Гансовски [Полигон // Север Гансовский] (прев. Георги Разпопов) – стр.101Картината – Генадий Гор [Картина // Геннадий Гор] (прев. Мария Димитрова) – стр.122Скъпо струващ опит – Михаил Грешнов [Дорогостоящий опыт // Михаил Грешнов] (прев. Петър Велчев) – стр.129Рогът на изобилието – Владимир Григориев [Рог изобилия // Владимир Григорьев] (прев. Здравка Петрова) – стр.148Предупреждение – Анатолий Днепров [Лицом к стене // Анатолий Днепров] (прев. Цвета Пеева) – стр.163Нахалницата – Валентина Журавльова [Нахалка // Валентина Журавлева] (прев. Марко Марков) – стр.175Взривът – Александър Казанцев [Взрыв // Александр Казанцев] (прев. Петър Велчев) – стр.183Бисерът – Виктор Колупаев [Жемчужина // Виктор Колупаев] (прев. Георги Разпопов) – стр.207Край морето, там, където свършва земята… – Олга Ларионова [У моря, где край земли… // Ольга Ларионова] (прев. Мария Димитрова) – стр.216Дяволска дузина „Оскари“ – Юрий Медведев [Чертова дюжина Оскаров // Юрий Медведев] (прев. Маргарита Златарова) – стр.235Тор I – Игор Росоховатски [Тор I // Игорь Росоховатский] (прев. Марко Марков) – стр.256Втора експедиция на Странната планета – Владимир Савченко [Вторая экспедиция на Странную планету // Владимир Савченко] (прев. Марко Марков) – стр.271Скромен гений – Вадим Шефнер [Скромний гений // Вадим Шефнер] (прев. Атанас Петков) – стр.302Малчугана – Борис Стругацки, Аркадий Стругацки [Малыш // Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий] (прев. Марко Герджиков) – стр.320