Home » Zero ห้องกระชากวิญญาณ (สิบศพ, #9) by อนาวิน
Zero ห้องกระชากวิญญาณ (สิบศพ, #9) อนาวิน

Zero ห้องกระชากวิญญาณ (สิบศพ, #9)

อนาวิน

Published September 2013
ISBN :
Paperback
176 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองในอดีตไมเคยเลือนหาย ‘มันยังรอ’ อยูทุกลมหายใจ...กลับมา ‘แกแคน!’--------------สิบศพเรืองราวของวิญญาณที ‘นอนตายตาไมหลับ’จะเกิดอะไรขึนเมือพวกเขา ‘ลุกขึนมา’เพือทีจะบอกวาตัวเองตายยังไง...และอะไรทีพวกเขาตองการ‘ทวงคืน’ศพที 9 ZERO หองกระชากวิญญาณ. . . .Moreเรื่องในอดีตไม่เคยเลือนหาย ‘มันยังรอ’ อยู่ทุกลมหายใจ...กลับมา ‘แก้แค้น!’--------------สิบศพเรื่องราวของวิญญาณที่ ‘นอนตายตาไม่หลับ’จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขา ‘ลุกขึ้นมา’เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองตายยังไง...และอะไรที่พวกเขาต้องการ‘ทวงคืน’ศพที่ 9 ZERO ห้องกระชากวิญญาณ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ในวันแรกของการเข้าหอพักมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่โบเด็กเรียน ความประพฤติดี กับ ยิปซี สาวเปรี้ยว มั่นใจในตัวเองสูงทั้งคู่ผู้ซึ่งต้องมาเป็นรูมเมทอยู่ห้องเดียวกัน กลับพบปัญหาการจองห้องพักทำให้ต้องไปอยู่ในห้องลึกลับชั้น 10 หมายเลขห้อง 0000ชั้นนั้นมีห้องอยู่เพียงห้องเดียว แถมด้านในยังมีรูปทรงประหลาดคล้ายหกเหลี่ยมถึงแม้ว่าจะดูประหลาดอยู่บ้าง แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็พอใจกับความเป็นส่วนตัวของห้องนี้สองสาวกลายมาเป็นเพื่อนที่เข้ากันได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นโบได้รับการจ้างวานจาก โทรศัพท์ลึกลับ ให้ไป ‘ส่งของ’ แลกกับค่าจ้างที่น่าพอใจส่วนยิปซีก็เจอกับ บุรุษลึกลับ ส่งของขวัญมาให้ที่หน้าห้อง และเรียกเธอว่า แก้วทั้งคู่แชทคุยกันเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งที่ยิปซีบ่นไม่ชอบขี้หน้ารุ่นพี่คนหนึ่งให้เขาฟังแล้วในเช้าวันถัดมา ก็ปรากกฏว่ามีศพของรุ่นพี่คนนั้นตายอยู่ที่หน้าคณะ!ทั้งคู่เริ่มหันมาคุยกัน และพบว่าเรื่องราวพิลึกที่ได้เจอนั้นมีอะไรเชื่อมโยงกันบางอย่างใครกันแน่ที่กำลังปั่นหัวพวกเธอ...ใครกันแน่ที่กุมความลับในอดีตเอาไว้พวกเธอต้องไขปริศนาให้ได้...ก่อนที่ ‘ความตาย’จะตามทัน!